Lige nu arbejder bestyrelsen på:

Bestyrelses-møder

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter nedenstående skabelon + ekstra ved behov:

Vores møder er det fastsat til kl. 19:00 i hallen

Sidste mandag i disse måneder:
Januar, Marts, Maj, September, November

Oerting-Hallen-Udefra

Ørting Hallens bestyrelse er:

Formand:
Thomas Tikjøb
60 111 999
thomas@tikjoeb.dk

Næstformand:
Steen Petersen

Kasserer:
Tom Vinther

Sekretær:
Michael Hovmand

Bestyrelsesmedlem:
Toke Lindeskov

Bestyrelsesmedlem:
Knud Appel

Suppleant:
Allan Rosenkrans

Betroede stillinger udenfor bestyrelsen:

Bogholderi / Økonomi:
Per Kjær Andersen
samsovej17@gmail.com

Halinspektør:
Kim Schlosser
24 67 91 08
info@oertinghallen.dk

KONTAKT

Ørting Hallen

Persievej 1, Falling – 8300 Odder

info@oertinghallen.dk

Tlf. 24 67 91 08 (Kim)

CVR: 15845082


HALBESTYRER

Kim Schlosser

info@oertinghallen.dk

Ørting Hallens vedtægter:

Klik på nedenstående link (åbner et nyt faneblad)

Vedtægter Ørting Hallen