Vi er
Ørting Hallen

Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange tusinde mennesker.

Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, idræt og motion i enhver henseende – men benyttes også til kulturelle arrangementer, loppemarked & til private fester og sammenkomster.

Hallen forvaltes af bestyrelsen.

Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af halinspektør og halinspektør assistent, der samtidig forpagter og bestyrer cafeteriet.

Hallen er mere end 40 år gammel og der er løbende udgifter til vedligeholdelse, så hallen kan fremstå i acceptabel stand.

Vi er derfor også også afhængige af sponsorer.

 

Hvem benytter hallen?

Øfug

Gymnastik, Badminton, Yoga, Fodbold, Tennis & Volleyball.

Gylling Sport & Idræt

Fodbold, E-sport, Familie Sport, Gymnastik & Badminton

Fitness (Øfug)

Vores lækre Fitness med træning fra 05:30 - 22:00

Cafeteriet -> Et besøg værd

Klar til en ny sæson?

Klar til åbning i uge 34/2021 ?

Øfug starter deres nye sæson i uge 34/2021

Fitness er ALTID åben..

Om

KONTAKT

Ørting Hallen

Persievej 1, Falling – 8300 Odder

info@oertinghallen.dk

Tlf. + 45 42 17 54 36

CVR: 15845082

 

HALBESTYRER:

Michael Jakobsen
Tlf. + 45 42 17 54 36

info@oertinghallen.dk

Ørting Hallens bestyrelse er:

 

Formand:
Michael Hovmand
29 90 08 41
mhm@nordicseed.com

Næstformand:
Steen Petersen

Kasserer:
Tom Vinther

Sekretær:
Toke Lindeskov

Bestyrelsesmedlem:
Allan Rosenkrans

Bestyrelsesmedlem:
Knud Appel

Suppleant:
Poul Henning Jensen

 

Betroede stillinger udenfor bestyrelsen:

Bogholderi / Økonomi:
Per Kjær Andersen
samsovej17@gmail.com

 

Halinspektør:
Michael Jakobsen
+45 42 17 54 36
info@oertinghallen.dk

 

KONTAKT

Ørting Hallen

Persievej 1, Falling – 8300 Odder

info@oertinghallen.dk

Tlf. +45 42 17 54 36 (Michael)

CVR: 15845082

 

HALBESTYRER

Michael Jakobsen
Tlf. +45 42 17 54 36 

info@oertinghallen.dk