Oerting-Hallen-Udefra

Velkommen til Ørting Hallen

Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange tusinde mennesker.

Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, idræt og motion i enhver henseende – men benyttes også til kulturelle arrangementer, loppemarked & til private fester og sammenkomster.

Hallen forvaltes af bestyrelsen.

Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af halinspektør og halinspektør assistent, der samtidig forpagter og bestyrer cafeen.

Hallen er mere end 40 år gammel og der er løbende udgifter til vedligeholdelse, så hallen kan fremstå i acceptabel stand.

Vi er derfor også også afhængige af sponsorer.

Øfug

Gymnastik, Badminton, Yoga, Fodbold, Tennis & Volleyball.

Gylling Sport & Idræt

Fodbold, E-sport, Familie Sport, Gymnastik & Badminton

Fitness (Øfug)

Vores lækre Fitness med træning fra 05:30 - 22:30

 

 

KONTAKT

Ørting Hallen

Persievej 1, Falling – 8300 Odder

info@oertinghallen.dk

Tlf. +45 42 17 54 36 (Michael)

CVR: 15845082

HALBESTYRER

Michael Jakobsen
Tlf. +45 42 17 54 36

info@oertinghallen.dk