Ørting Hallen

Velkommen til Ørting Hallen

ET VIGTIGT LOKALT SAMLINGSPUNKT

Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange tusinde mennesker.

Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, idræt og motion i enhver henseende – men benyttes også til kulturelle arrangementer, loppemarked & til private fester og sammenkomster.

Hallen forvaltes af bestyrelsen.

Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af halinspektør og halinspektør assistent, der samtidig forpagter og bestyrer cafeteriet.

Hallen er mere end 40 år gammel og der er løbende udgifter til vedligeholdelse, så hallen kan fremstå i acceptabel stand.

Vi er derfor også også afhængige af sponsor indtægter.

Ørting Hallen bliver daglig brugt af flere foreninger, bl.a nedenstående:


Gymnastik, Badminton, Yoga, Fodbold, Tennis & Volleyball.


Fodbold, E-sport, Familie Sport, Gymnastik & Badminton

Ørting Hallens Facebookside


Facebook

Ørting Hallens Cafeterias facebookside


Facebook