Ørting Hallen

Ørting Hallen er midlertidigt lukket grundet COVID-19 (Corona virus)

Oerting-Hallen-Udefra
Grundet COVID-19 situationen har Ørting Hallen valgt at lukke helt og dermed også hjemsende halinspektør/assistent
Kim og Karen Schlosser (med fuld løn).
 
Dette betyder også, at cafeteriet er lukket for take away.
 
Alle forespørgsler ang. hallen kan rettes til Thomas Tikjøb (formand)

Velkommen til Ørting Hallen

ET VIGTIGT LOKALT SAMLINGSPUNKT

Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges hvert år af mange tusinde mennesker.

Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, idræt og motion i enhver henseende – men benyttes også til kulturelle arrangementer, loppemarked & til private fester og sammenkomster.

Hallen forvaltes af bestyrelsen.

Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af halinspektør og halinspektør assistent, der samtidig forpagter og bestyrer cafeteriet.

Hallen er mere end 40 år gammel og der er løbende udgifter til vedligeholdelse, så hallen kan fremstå i acceptabel stand.

Vi er derfor også også afhængige af sponsor indtægter.

Ørting Hallen bliver daglig brugt af flere foreninger, bl.a nedenstående:


Gymnastik, Badminton, Yoga, Fodbold, Tennis & Volleyball.

 

Fodbold, E-sport, Familie Sport, Gymnastik & Badminton

Ørting Hallens Facebookside

Ørting Hallens Cafeterias facebookside